GPBP S.A. Oddział Usług DĽwigowych
ul. Nad Kanałem 35, 41-800 Zabrze

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Oddział Usług DĽwigowych w Zabrzu prowadzi:

Ponad 65 lat funkcjonowania firmy, wielkie tradycje i do¶wiadczenie jej pracowników pozwalaj± na rzeteln± obsługę klientów w każdej dziedzinie jej działalno¶ci.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług